Denní režim

Při péči o děti vycházíme z inviduálních potřeb dětí !

Děti do aktivit nenutíme, snažíme se je motivovat k účasti na programu. 

Program je proměnný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti dětí, jejich potřeby a biorytmus. V dětské skupině je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Všechny aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly všem dětem, i těm nejmenším.


Dopolední blok:

07:30 - 9:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

09:00 - 9:30 Pohybové, hudební, dramatické a logopedické hrátky.

09:30 - 10:00 Dopolední svačina

10:00 - 12:00 Rozvojové aktivity, pobyt venku dle počasí

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00   Příprava na odpočinek a odchod dětí po dopolední docházce.

Odpolední blok:

13:00 - 14:30 Odpočinek  (čtení nebo poslech pohádky, relaxace nebo spánek)

14:30 - 15:00 Odpolední svačina

15:00 - 16:00 Rozvojové aktivity nebo volná hra dětí, vyzvedávání dětí.


Pohybové aktivity - každý den máme  pro děti připravené různé pohybové aktivity pro správný rozvoj kordinace dětí. Aktivity jsou provozované uvnitř nebo venku dle počasí.  Velmi časté jsou také výlety do přírody za novým poznáním.​

Výtvarné aktivity -  děti poznají jak se tvoří z různých materiálů, například tvoření s  modelínou, prstové barvy, brčkové tvoření, aj.  zajímavé hrátky s různými materiály.

Logopedické hrátky - probíhá formou různých písniček a básniček, zároveň je součástí denního programu také rozvoj slovní zásoby a artikulační cvičení, dechodé cvičení, s ohledem na věk dítěte.

Dramatická výchova - děti při ní prozkoumávají a poznávají mezilidské vztahy, které jim přibližujeme pomocí skutečných i fiktivních příběhů o lidech, zvířatech a věcech.

Program se může měnit s ohledem na změnu počasí nebo při plánovaných výletech.   Rodiče dětí navštěvující dětskou skupinu "Miniškolku Animáček" jsou pravidelně o našich aktivitách informováni na FC.

Děti přijímáme již od 2 let celoročně, volné místo na dotaz.