Směrnice  - důležité infromace pro rodiče a zaměstnance.

Základní pravidla ochrany zdraví:

 • Zaměstnanci jsou očkovaní nebo pravidelně testování, dle platné legislativy a nařízení MZČR v případě, že se zaměstnanec necítí dobře je povinen na výzvu zaměstnavatele podstoupit test.
 • Rodiče používají při vstupu dodržuji rozestupy, používají DS respirátor, dezinfikují ruce, dezinfekci umístěnou v na chodbě nebo v šatně. Děti před vstupem do třídy si umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC.
 • Pracovníci prostory v DS pravidelně větrají a dezinfikují sterilitázorem vzduchu Air Cleaner profiSteril a ostatními dezinfekční mi prostředky, na které firma čerpala příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV-2021 /77550-213)
 • Dětem i pracovníkům dětské skupiny, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty ...) doporučuji v DS nosit roušku.
 • Jestliže dítě nebo pracovník dětské skupiny trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu do dětské skupiny mají děti i pracovníci dětské skupiny se zvýšenou teplotou. Pracovník dětské skupiny, který má teplotu, informuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po dobu nemoci musí být pracovník dětské skupiny na neschopence.
 • Nemocné dítě, které má teplotu, nesmějí rodiče poslat do dětské skupiny.
 • V případě, že se u dítě nebo pracovníka dětské skupiny vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového onemocnění v době přítomnosti ve DS, je povinen co nejrychleji opustit prostory dětské skupiny a informovat svého lékaře. Pracovník pečující o dítě, oznámí nutnost opustit DS ředitelce nebo jejímu zástupci dětské skupiny, který za něj ihned zajistí zástup.
 • Dítě, u kterého se během pobytu v DS objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka dětské skupiny do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného dítě z dětské skupiny a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.
 • Pokud je u dítě nebo u zaměstnance dětské skupiny zjištěn koronavirus, oznámí tuto skutečnost neprodleně ředitelce dětské skupiny na tel. 737 172 912 zprávou sms. Ředitelka dětské skupiny kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitelka dětské skupiny zákonné zástupce dítěte a zřizovatele.
 • Cizím osobám je vstup do dětské skupiny zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pracovníky DS. Místo jednání určí pracovník dětské skupiny. Bez předchozí domluvy není vstup do DS osobám, které nejsou děti nebo zaměstnanci dětské skupiny, povolen.
 • Pracovník prověřen úklidem provádí denně úklid na mokro, dezinfekčním roztokem denně otírají kliky, vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel..

Účinnost od 10.5.2021 do odvolání dle platné legislativy.

V Ostravě, Šárka Pláteníková, ředitelka dětské skupiny