Směrnice COVID - 19 - důležité infromace pro rodiče a zaměstnance.

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, snížení šíření COVID-19 vydávám upravující hygienická pravidla a pravidla pro děti a pracovníky dětské skupiny, zákonné zástupce dětí a návštěvníky dětské skupiny v souvislosti s výskytem viru COVID - 19.

Základní pravidla ochrany zdraví:

 • Zaměstnanci jsou očkovaní nebo pravidelně testování, dle platné legislativy a nařízení MZČR v případě, že se zaměstnanec necítí dobře je povinen na výzvu zaměstnavatele podstoupit test.
 • Rodiče používají při vstupu dodržuji rozestupy, používají DS respirátor, dezinfikují ruce, dezinfekci umístěnou v na chodbě nebo v šatně. Děti před vstupem do třídy si umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC.
 • Pracovníci prostory v DS pravidelně větrají a dezinfikují sterilitázorem vzduchu Air Cleaner profiSteril a ostatními dezinfekční mi prostředky, na které firma čerpala příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV-2021 /77550-213)
 • Dětem i pracovníkům dětské skupiny, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty ...) doporučuji v DS nosit roušku.
 • Jestliže dítě nebo pracovník dětské skupiny trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu do dětské skupiny mají děti i pracovníci dětské skupiny se zvýšenou teplotou. Pracovník dětské skupiny, který má teplotu, informuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po dobu nemoci musí být pracovník dětské skupiny na neschopence.
 • Nemocné dítě, které má teplotu, nesmějí rodiče poslat do dětské skupiny.
 • V případě, že se u dítě nebo pracovníka dětské skupiny vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového onemocnění v době přítomnosti ve DS, je povinen co nejrychleji opustit prostory dětské skupiny a informovat svého lékaře. Pracovník pečující o dítě, oznámí nutnost opustit DS ředitelce nebo jejímu zástupci dětské skupiny, který za něj ihned zajistí zástup.
 • Dítě, u kterého se během pobytu v DS objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka dětské skupiny do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného dítě z dětské skupiny a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.
 • Pokud je u dítě nebo u zaměstnance dětské skupiny zjištěn koronavirus, oznámí tuto skutečnost neprodleně ředitelce dětské skupiny na tel. 737 172 912 zprávou sms. Ředitelka dětské skupiny kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitelka dětské skupiny zákonné zástupce dítěte a zřizovatele.
 • Cizím osobám je vstup do dětské skupiny zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pracovníky DS. Místo jednání určí pracovník dětské skupiny. Návštěvníci dětské skupiny musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do DS osobám, které nejsou děti nebo zaměstnanci dětské skupiny, povolen.
 • Pracovník prověřen úklidem provádí denně úklid na mokro, dezinfekčním roztokem denně otírají kliky, vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel..

Účinnost od 10.5.2021 do odvolání dle platné legislativy.

V Ostravě, Šárka Pláteníková, ředitelka dětské skupiny