Směrnice COVID - 19 - Miniškolka Animáček

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, snížení šíření COVID-19 vydávám upravující hygienická pravidla a pravidla pro děti a pracovníky dětské skupiny, zákonné zástupce dětí a návštěvníky dětské skupiny v souvislosti s výskytem viru COVID - 19.

Základní pravidla ochrany zdraví:

 • Zaměstnanec může být přítomen na pracovišti pouze podstoupil-li zaměstnanec v posledních 7 dnech test na koronavirus s negativním výsledkem a zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele test podstoupit nebo předložit jeho nadřízenému.
 • Rodiče používají při vstupu do DS respirátor, dezinfikují ruce, dezinfekci umístěnou v na chodbě nebo v šatně. Děti před vstupem do třídy si umyjí ruce mýdlem. Myjí si je také před jídlem a vždy po použití WC. V případě rozšíření virové nákazy ve třídě si děti myjí ruce dezinfekčním mýdlem, které je ve třídě k dispozici. O aplikaci dezinfekce na ruce rozhoduje pečující osoba podle zdravotního stavu dítěte ve třídě.
 • Pracovníci pravidelně větrají ve všech prostorech DS.
 • Dětem i pracovníkům dětské skupiny, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty ...) doporučuji v DS nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci.
 • Jestliže dítě nebo pracovník dětské skupiny trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu do dětské skupiny mají děti i pracovníci dětské skupiny se zvýšenou teplotou. Pracovník dětské skupiny, který má teplotu, informuje svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po dobu nemoci musí být pracovník dětské skupiny na neschopence.
 • Nemocné dítě, které má teplotu, nesmějí rodiče poslat do dětské skupiny.
 • V případě, že se u dítě nebo pracovníka dětské skupiny vyskytne teplota nebo jiné příznaky virového onemocnění v době přítomnosti ve DS, je povinen co nejrychleji opustit prostory dětské skupiny a informovat svého lékaře. Pracovník pečující o dítě, oznámí nutnost opustit DS ředitelce nebo jejímu zástupci dětské skupiny, který za něj ihned zajistí zástup.
 • Dítě, u kterého se během pobytu v DS objeví příznaky virového onemocnění, je odveden do izolační místnosti, kde je pod dohledem pracovníka dětské skupiny do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Ihned dostává roušku.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod nemocného dítě z dětské skupiny a musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského lékaře.
 • Pokud je u dítě nebo u zaměstnance dětské skupiny zjištěn koronavirus, oznámí tuto skutečnost neprodleně řediteli dětské skupiny na tel. 737 172 912 zprávou sms. Ředitel dětské skupiny kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje ředitel dětské skupiny zákonné zástupce dítěte a zřizovatele.
 • Cizím osobám je vstup do dětské skupiny zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pracovníky DS. Místo jednání určí pracovník dětské skupiny. Návštěvníci dětské skupiny musejí na jednání přicházet v roušce. Bez předchozí domluvy není vstup do DS osobám, které nejsou děti nebo zaměstnanci dětské skupiny, povolen.
 • Pracovník prověřen úklidem provádí denně úklid na mokro, dezinfekčním roztokem denně otírají kliky, vypínače, vodovodní baterie, umyvadla a zásobníky mýdel..

Účinnost od 10.5.2021

V Ostravě, Šárka Pláteníková, ředitelka dětské skupiny