Ceník našich služeb

Pokud hledáte domáci prostředí s malým počtem dětí a individuální péči za rozumné ceny, tak jste tady správně. 

Níže se podívejte na náš ceník:


Celodenní docházka pondělí až pátek v čase 7:00 - 17:00 hodin

Celková cena včetně stravy je 4500,- Kč a zahrnuje:

 • celodenní školkovné bez stravy 3500,- Kč, záloha 1000,- Kč na stravné/ měsíc, tj. 50,- Kč/ den,      zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinku, veškeré ovoce a zeleninu, pitný režim.

Půldenní docházka pondělí až pátek v čase 7:00 - 12:30 hodin

Celková cena včetně stravy za půldenní docházku je 3000,- Kč a zahrnuje:

 • půldenní školkovné bez stravy 2600,- Kč, záloha 400,- Kč na stravné/ měsíc, tj. 30,- Kč / den, zahrnuje dopolední svačinu a oběd, veškeré ovoce a zeleninu, pitný režim.

Ze školkovného je hrazeno:

 • veškerý servis - zajištění péči o vaše děti,  nákup, dovoz a přípravu stravy, úklid, praní prádla - lůžkoviny, ručníky, utěrky, nájem a služby, údržba školky  aj.
 • vstupeny a další pomůcky pro aktivity -   vstupné do ZOO, úprava zahrady, krmivo pro ptáky,  pomůcky pro kreativní a výtvarné tvoření, pomůcky na pohybovou činnost, angličtinu, nákup hraček a didaktických pomůcek  - velikonoce, mikuláš, vánoce, dárky na oslavy narozenin, vstupenky na návštěvu kulturních a společenských akcí pro děti, aj.

 • nezahrnuje kurzy plavání, ty si rodič hradí sám a výlety mimo Ostravu.


Důležité informace k docházce a platbám!

 • Úhrada školkovného včetně stravy viz "Smlouva o poskytnutí péče o dítě" - měsíc předem do 20. dne v měsíci na měsíc následující v hotovosti nebo na účet uvedenýve smlouvě.
 • Neuhrazení školkovného do 2 týdnu od podpisu smlouvy, si provozovatel vyhrazuje právo účtován penále ve výši 500,- Kč za pozdní úhradu. Penále bude taktéž účtováno při neuhrazení školkovného více než 2 týdny po termínu uvedeném ve smlouvě.
 • Nevyzvednutí dítě do uvedené doby může být účtován poplatek 120 Kč / hodina.
 • Strava není účtována v nepřítomnosti dítěte pouze v případě odhlášení stravy den předem sms zprávou na tel.: 737 178 912. Přeplatek za uhrazenou stravu bude zákonnému zástupci vyúčtován při odchodu dítěte z dětské skupiny nebo 1 x ročně a to vždy k 31. 1., dle dohody převeden na další období nebo vrácen zákonnému zástupci.
 • Platba za rezervaci místa činí 1000,- Kč / dítě. V případě, že dítě nebude docházet, platba Vám bude vrácena.
 • Při platbě školkovného uhrazeno na 6 měsíců předem - sleva 20%.
 • Zvýhodněné ceny pro samoživitele/ky - sleva 40 % na školkovném.
 • Sourozenci slevu na školkovné - 1. dítě platí 100%, 2. dítě zaplatí 70%.
 • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Potvrzení se vydává na žádost rodiče.

Účinnost tohoto ceníku nabývá platnost dne 1. 1. 2022 a týká se plateb na období od 1. 1. 2022

Na Vaše dozay rádi odpovíme, volejte nebo pište a zjistěte, zda máme volné místo.