Ceník našich služeb

Pokud hledáte domáci prostředí s malým počtem dětí a individuální péči za rozumné ceny, tak jste tady správně.  Níže se podívejte na náš ceník.

ŠKOLKOVNÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO SERVISU

CELODENNÍ  v čase 7:00 - 17:00 hodin

 • 5000,- Kč pro děti od 2 do 3 let (tj. do 31.8. po 3. narozeninách)
 • 7000, - Kč pro děti od 3 do 6 let (tj od 1.9. po 3. narozeninách)

PŮLDENNÍ v čase 7:00 - 12:30 hodin

 • 4000,-Kč pro děti do 2 do 6 let

Školkovné zahrnuje:

 • celodení docházka - záloha 1200,- Kč na stravné/měsíc, tj. 60,- Kč/ den za 2 svačiny a oběd, ovoce, zelenina, pitný režim.
 • půldenní docházka - záloha  900,- Kč na stravné/měsíc, tj. 45,- Kč / den za 1 svačinu a oběd, ovoce, zelenina, pitný režim. 
 • částečné náklady na provoz - nákup, dovoz a přípravu stravy, hygienických, toaletních a úklidových potřeb, lůžkoviny, ručníků, utěrky, praní a sušení prádla, náklady na úklid a údržba prostor, zahrady aj.
 • částečné náklady na hračky a pomůcky pro správný rozvoj - jemné a hrubé motoriky, řečových, smyslových, logických, technických, koordinačních dovedností;
 • částečné náklady na didaktickou, dramatickou, hudební, výtvarnou, environmentální, pohybovou výchovu, sebeobsluhu, samostatnost aj.
 • náklady na nákup dárků k oslavám narozenin a svátků, zahradnickým potřebám, krmení pro ptáčky aj.
 • náklady na aktivity v rámci Ostravy - návštěva ZOO, jízda vláčkem, divadlo, výstavy nejen k tradicím a svátkům aj.


Důležité informace k docházce a platbám!

 • Úhrada školkovného včetně stravy viz "Smlouva o poskytnutí péče o dítě" - měsíc předem do 20. dne v měsíci na měsíc následující v hotovosti nebo na účet uvedený ve smlouvě nejpozději však do 7. dne v měsici.
 • Neuhrazení školkovného do 2 týdnu od podpisu smlouvy, si provozovatel vyhrazuje právo účtován penále ve výši 500,- Kč za pozdní úhradu. Penále bude taktéž účtováno při neuhrazení školkovného více než 2 týdny po termínu uvedeném ve smlouvě.
 • Nevyzvednutí dítě do uvedené doby může být účtován poplatek 120 Kč každá započatá hodina.
 • Strava není účtována v nepřítomnosti dítěte pouze v případě odhlášení stravy den předem sms zprávou na tel.: 737 178 912. Přeplatek za uhrazenou stravu bude zákonnému zástupci vyúčtován  při odchodu dítěte z dětské skupiny nebo 1x ročně k 31.1., dle dohody převeden na další období nebo vrácen zákonnému zástupci.
 • Platba za rezervaci místa činí 1000,- Kč / dítě. V případě, že dítě nebude docházet, platba Vám bude vrácena.
 • Zvýhodněná cena škokovného uhrazeného na 6 měsíců předem - sleva 15%
 • Samoživitele/ky  - sleva 20 % na školkovném
 • Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Potvrzení se vydává na žádost rodiče.

Účinnost tohoto ceníku nabývá platnost dne 1. 4. 2022 a týká se plateb na období od 1. 4. 2022

Přijímáme děti celý rok, máte dotazy?