Zápis a dokumenty

Vážení rodiče,

Dětská skupinu s názvem "Miniškolka Animáček", provozuje nezisková organizace AUCTOR, z.s., IČ: 22 841 865. a je provozována s příspěvkem Ministerstvem práce a sociálních věci ČR.

Cílem MPSV je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Miniškolka Animáček zajišťuje péče i o dětí předškolního věku dle zákona č. 247/2014 Sb. Služba péče o dítě v dětské skupině je službou evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí. Evidence zajišťuje splnění základních požadavků na kvalitu služby.

Dříve než se budete mít zájem k nám do Miniškolky Animáček zapsat, předem nás kontaktujte pro domluvení osobní schůzky.

Pokud se rozhodnete pro zápis vašeho dítěte do naší dětské skupiny a my budeme mít volné místo, rádi vaše dítě přijmeme. Děti, přijímáme v průběhu celého roku.

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny:

  • potvrzení od lékaře o řádném nebo individuálním očkování
  • potvrzení alespoň jednoho rodiče o zaměstnání/studiu/rekvalifikaci/vedení na úřadu práce, OSVČ

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro přijetí je potřeba splnit určitá kriteria, které si prosím stáhněte níže.

Příhláška ke stažení níže.

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte nás kontaktovat.