Dětská skupina        Miniškolka Animáček 

Šťastné a spokojené děti v době, kdy rodiče pracují

Vaše děti u nás čeká...

KOUZELNÝ ROK

Milí rodiče, pojďte se seznámit s našimi aktivitami.

Jaro

Roztál sníh a země voní, vsaďme malý stromek do ní.

Poznáváme jak se rodí nový život, klíčení semínek, zelenání se stromů, růst kytiček. Hodně času trávíme venku, za každého počasí.

Navštěvujeme ZOO, pozorujeme nová mláďatka, učíme se rozlišovat domácí a exotická zvířátka. Více času trávíme venku - les, louka, hřiště.

Povídáme si o Velikonocích, barvíme vajíčka, učíme se básničky.

Léto

Sluníčko je pánem léta, všechno zraje, krásnou vzkvétá.

Radujeme se z teplého počasí, užíváme si sluníčko, sledujeme jak se příroda v létě mění, pozorujeme zvířátka, květiny, učíme se rozlišovat různé plody.  Venku hrajeme hry a sportujeme, také si uživáme radovánky s vodou na zahradě nebo v bazénu.

Povídáme si o svátcích a aktivitách, které děláme v létě.

Podzim

Podzim je roční období, které každému napoví, kolik barev se v něm skrývá, vezmu si štětec, barvičky a namaluji podzim celičký. 

Využíváme probíhajících změn v přírodě, malujeme obrázky a vyrábíme panáčky z barevného listí, kaštanů a jiných materiálů. Vyrobíme si draka, kterého si venku pustíme.

Při procházkách si všímáme barevných změn podzimu a chování zvířátek v přírode a jejich přípravu na zimu.

Zima

Chumelí se chumelí, maminka jde pro jmelí a tatínek pro ovoce, už se těším na vánoce.

Krmíme ptáčky a pozorujeme jejich chování.  Stavíme sněhuláky, užíváme si zimní radovánky a zimní sporty.  

Připravujeme se na příchod Mikuláše a Ježíška, zdobíme stromeček, perníčky. 

Učíme se básničky, zpíváme koledy, vánoční písníčky.

Co nabízíme pro vaše děti:

 • individuální péči v malé skupině max. 12 dětí
 • kvalifikovaný personál v počtu min. 2-3 osob
 • bohatý a zábavný program zaměřený na všestranný rozvoj dítěte s alternativními prvky výchovy
 • partnerský přístup k dětem a respekt k jejich individuálním potřebám

 • přípravu dětí do praktického života
 • rozvoj smyslových dovedností a rozvoj slovní zásoby
 • bohatý zábavný program formou her a úkolů
 • dodržování každodenního režimu, pořádku a hygieny
 • dodržování pitného režimu a základních stravovacích návyků
 • chutnou a bohoutou stravu, hodně zeleniny a ovoce po celý den
 • hodně času trávíme venku, za každého počasí,
 • často jezdíme do ZOO, také do divadla a krmit kačenky k řece, do parku, do lesa na louku, děti socializujeme.

Co s námi získate vy:

 • možnost návratu do zaměstnání nebo studia
 • čas zajít si nakoupit, ke kadeřníkovi, na kosmetiku, oběhnout úřady aj.
 • flexibilní docházku půldenní nebo celodenní.
 • možnost odvozu dítěte do školky a ze školky, na kroužky aj.
 • jiný typ péče než v klasické školce, se zaměřením více na individualitu dítěte
 • možnost donášky vlastní stravy
 • videa a fotky z činnosti vašich dětí
 • bezproblémové parkování
 • adaptace dítěte dle jeho potřeba za účati rodiče
 • odečíst si školkovné jako slevu na dani
 • domácí prostředí a kvalitní péči dle potřeb rodičů

Jak to u nás chodí?