Denní režim

Program dne je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. V miniškolce je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Všechny aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly všem dětem, i těm nejmenším.

Dopolední blok:

07:00 - 9:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

09:00 - 9:30 Pohybové aktivity

09:30 - 10:00 Dopolední svačina

10:00 - 12:00 Rozvojové aktivity, pobyt venku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00  Příprava na odpočinek a odchod dětí po dopolední docházce.

Odpolední blok:

13:00 - 14:30 Odpočinek  (čtení nebo poslech pohádky, relaxace nebo spánek)

14:30 - 15:00 Odpolední svačina

15:00 - 16:00 Rozvojové aktivity 

16:30 - 18:00 Volná hra, individuální činnosti, vyzvedávání dětí.

Do denního programu zařazujeme:

Angličtinu - probíhá formou různých písniček a básniček, zároveň je součástí denního programu také rozvoj slovní zásoby a artikulační cvičení s ohledem na věk dítěte.

Nezapomínáme ani na pohyb. Každý den jsou pro děti připraveny různé pohybové aktivity provozované podle počasí, buď na venkovním hřišti nebo uvnitř. Velmi časté jsou také výlety do přírody a za novým poznáním.​

Tvoříme, kreslíme a animujeme s Petrou. Vytvořené obrázky rozpohybujeme nebo si  vytvoříme vlastní pohádku, děti poznají jak se tvoří animované pohádky a animované příběhy, tvoření s modelínou a dalšími zajímavé hrátky s různými materiály. Vyrobíme si třeba mašku na karneval aj. Každou středu dopoledne od 9 hodin nebo kdykliv odpoledne po 15 hodině dle zájmu rodičů.

Program se může měnit s ohledem na změnu počasí nebo při plánovaných výletech.   Rodiče dětí navštěvující Miniškolku Animáčka jsou včas o našich aktivitách informováni.

Vyberte si službu, která Vám nejvíce vyhovuje