Denní režim

Program je proměnný, dle individuálních potřeb dětí, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti dětí, jejich potřeby a biorytmus. V dětské skupině je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Všechny aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly všem dětem, i těm nejmenším.

Dopolední blok:

07:00 - 9:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

09:00 - 9:30 Pohybové, hudební, darmatické a logopedické hrátky.

09:30 - 10:00 Dopolední svačina

10:00 - 12:00 Rozvojové aktivity, pobyt venku

12:00 - 12:30 Oběd

12:30 - 13:00   Příprava na odpočinek a odchod dětí po dopolední docházce.

Odpolední blok:

13:00 - 14:30 Odpočinek  (čtení nebo poslech pohádky, relaxace nebo spánek)

14:30 - 15:00 Odpolední svačina

15:00 - 17:00 Rozvojové aktivity nebo volná hra děti, vyzvedávání děti.

Pohybové aktivity - každý den máme  pro děti připravenyé různé pohybové aktivity provozované podle počasí, buď na venkovním hřišti nebo uvnitř. Velmi časté jsou také výlety do přírody a za novým poznáním.​

Výtvarné aktivity -  děti poznají jak se tvoří z různých materiálů, například tvoření s  modelínou, prstové barvy, brčkové tvoření, aj.  zajímavé hrátky s různými materiály.

Logopedické hrátky - probíhá formou různých písniček a básniček, zároveň je součástí denního programu také rozvoj slovní zásoby a artikulační cvičení, dechodé cvičení, s ohledem na věk dítěte.

Dramatická výchova - děti při ní prozkoumávají a poznávají mezilidské vztahy, které jim přibližujeme pomocí skutečných i fiktivních příběhů o lidech, zvířatech a věcech.

Program se může měnit s ohledem na změnu počasí nebo při plánovaných výletech.   Rodiče dětí navštěvující Dětskou skupinu "Miniškolku Animáček" jsou včas o našich aktivitách informováni sms zprávou nebo písemně na nástěnce DS.

Vyberte si službu, která Vám nejvíce vyhovuje